Ματαιότης ματαιοτήτων, εἶπεν ὁ Ἐκκλησιαστής, ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης.

My writings are available here: Musings.
you can also check out MY GOPHERHOLE!

THINGS THAT I LIKE!

THINGS I DO NOT LIKE!